OSVČ nebo SRO?

Příjmy (Kč)

Výdaje (Kč)

Vyplatí se sro?

OSVČ SRO
Příjmy ,-Kč ,-Kč
Výdaje ,-Kč ,-Kč
Základ daně ,-Kč ,-Kč
Daň z příjmu fyzické osoby ,-Kč ,-Kč
Daň z příjmu právnické osoby 0,-Kč ,-Kč
Sociální pojištění ,-Kč 0,-Kč
Zdravotní pojištění ,-Kč 0,-Kč
Celkem zátěž ,-Kč ,-Kč

Připravili jsme primitivní nástroj pro hrubé srovnání daňové zátěže OSVČ a s.r.o. Zaokrouhluje a používá u příjmů fyzické osoby jen 60% paušální výdaje. Je tedy nepoužitelný pro svobodná povolání, nájem nebo řemeslné živnosti. A vůbec, je použitelný jen s maximální opatrností Náš daňový systém se bohužel nedá redukovat jen na příjmy a výdaje.

Velmi dobře ale srovnáte výhodnost provozování volné živnosti s s.r.o. Pro orientaci a základní přehled jsem zatím nic lepšího nevymyslel.

Co hlavně ovlivňuje daňovou (ne)výhodnost s.r.o.?

Alternativou je, že peníze ze s.r.o. budou vypláceny jako odměna za práci statutára. Tam se ale dostáváme ještě do vyššího zdanění, odpovídajícímu zdanění zaměstnanců. Proto pro hledání bodu zlomu zůstaneme u výplat podílů na zisku.

Radujte se a porovnávejte. Michal Hanych, SimpleTax.cz